Rezerwy na świadczenia pracownicze

dodaj ogłoszenie

Elementy wyceny rezerw na świadczenia:

Rezerwy na świadczenia muszą ujmować wiele elementów oraz opierać sie o dobrze dobrane akty prawne związane z ubezpieczeniami społecznymi. Składowymi rezerw na świadczenia pracownicze są: rezerwy na odprawy emerytalne, rezerwy na odprawy rentowe, rezerwy na odprawy pośmiertne
rezerwy na nagrody jubileuszowe, rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, rezerwy na ZFŚS.


Wycena rezerw na odprawy emerytalne może odbywać się na podstawie prawnej w dwóch rodzajach: Art 92 Kodeksu Pracy lub Regulaminu Wynagradzania/ZUZP. Podobną podstawę prawną Aktuariusz przyjmuje do szacowania rezerwy emerytalnej i rentowej oraz rezerwy na nagrody jubileuszowe. Każda wycena rezerw rozpoczyna się od określenia daty bilansowej.Wyliczenie wartości rezerwy na świadczenia może bowiem dotyczyć ubiegłego okresu rozliczeniowego, bieżącego lub jako projekcja przyszłych kosztów. Kalkulacja rezerwy za okres poprzedni jest wykorzystywana w bilansie bieżącym jako koszty pod warunkiem faktycznego tworzenia rezerw w bieżącym okresie bilansowym. Pracownicy, grupy pracownicze nabywają prawa do świadczeń niezależnie od tego czy rezerwy na świadczenia są faktycznie tworzone czy też wyliczane w firmie w danym okresie.
Oczywisty wpływ na wartość rezerwy pracowniczej ma liczba zatrudnionych, staż pracy, wiek zatrudnionych oraz plan rotacji pracowników. Ważne jest jak wiele osób pracujących w firmie zbliża się do wieku emerytalnego, czy są pracownicy, którzy niewykorzystali urlopów a należy się im za urlop ustawowe wynagrodzenie.

Kolejnym elementem do poprawnej wyceny rezerw jest fakt czy w trakcie okresu bilansowego następowała zmiana wartości zobowiązań. Należy również ustalić czy wśród pracowników firmy występują grupy objęte różnymi zasadami przyznawania świadczeń. Do szacowania rezerw potrzebne jest przyjęcie szeregu parametrów demograficzych, takich jak np. tablice trwania życia oraz makroekonomicznych takich jak np. stopa dyskontowa. Wyliczenia są skomplikowane i wymagające specjalistycznej wiedzy. Dlatego wyceny rezerw na świadczenia powinien dokonywać aktuariusz wg metod aktuarialnych rekomendowanych i opisanych w KSR 6 i MSR 19.


dodaj ogłoszenie


 
     
   
 
licznik odwiedzin - 156381        | mapa strony | © 2011
aktuariusz Darmowe ogłoszenia